Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst
We willen een verbindende gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we elke zondag bij elkaar komen om ons in de eerste plaats te verbinden met God, maar ook met elkaar.   
We zoeken de verbinding met God door te luisteren naar Zijn Woord, te bidden en door samen te zingen of muziek te maken. Hierdoor maken we ook verbinding met elkaar. Dat laatste doen we ook door na de dienst samen koffie te drinken.  

De werkgroep Eredienst maakt de planning voor de voorgangers en de muzikale begeleiding. Verder bereidt de werkgroep samen met een aantal gemeenteleden bijzondere diensten voor.  Bijvoorbeeld een dienst met Johnny Cash muziek of speciale themadiensten. 
De werkgroep Eredienst bestaat uit een kerkenraadslid, de preekvoorziener en een aantal gemeenteleden. 
 
terug