Liedviering Liedviering
De volgende liedviering is op zondag 9 juni om 10 uur in de Apostolische kerk in Groningen (hoek Vestdijklaan/v. Ketwich Verschuurlaan). Voorganger is Chris Fictoor

Het thema is "Als het huis verdeeld is, houdt het geen stand "
We zingen samen met het projectkoor o.l.v. Jonne van Bruggen veel liederen uit de Oecumenische zangbundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. Orgel en piano: Chris van Bruggen. Fagot: Lisa Rijnders. Solozang: Anneke van der Heide

Wilt u ook meezingen in het projectkoor? 
Op donderdag 6 juni is om 19.45 uur in het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg in Glimmen de enige koorrepetitie voor deze viering.  Ieder die graag zingt is welkom. Wel graag even opgeven via de mail: chrvbruggen@hetnet.nl

We hebben sinds kort ook een website: https://liedvieringengroningen.nl en uw gift kunt u voortaan aftrekken van de belasting omdat we ook sinds kort een ANBI status hebben.

De liedvieringen worden gehouden op iedere 2e zondag van de maand in de Apostolische kerk in Groningen en de viering is te beluisteren op https://www.kerkomroep.nl.  Zoeken naar 'liedviering'

Deze viering is de laatste van het seizoen. Er is in juli en augustus geen liedviering.
We starten weer in september

8 september Chris Fictoor
13 oktober Job de Bruyn
10 november Theo Menting
8 december Chris Fictoor

U bent van harte welkom

Liedviering Groningen
terug